Novi turistički potencijali

Samogrejna eko-kuća – ekskluzivni
turističko-ugostiteljski objekat


Vaš dom budućnosti

Kuća bez klime i računa za grejanje

Leti hladno, zimi toplo

Uštede u grejanju do 85%, hlađenju 100%, osvetljenju oko 30%

Zimi toplo bez grejanja

Najbolji primer energetske efikasnosti u praksi

Energy Globe Award

Samogrejna eko-kuća nacionalni pobednik za Republiku Srbiju za 2010. godinu

Svetski Dan Habitata

Samogrejne kuće predstavnik Republike Srbije na izložbi "Building the Future We Want"


Reference
Nagrade i priznanja


Samogrejna ekološka kuća predstavnik Republike Srbije na UNECE izložbi fotografija održive gradnje i zelene arhitekture "Building the Future We Want"
povodom "Svetskog dana habitata 2012"
24. septembar - 15. oktobar 2012.
Palata nacija - Ženeva, Švajcarska

   


Međunarodna nagrada za održivost
"Energy Globe Award 2010"
Samogrejna eko-kuća nacionalni pobednik za Republiku Srbiju za 2010. godinu

   

Samogrejna ekološka kuća
jedna od 9 najboljih tehnoloških inovacija
u Republici Srbiji za 2009. godinu

   

Novembarska povelja Grada Novog Sada
2002. godine za izuzetan doprinos i inovacije
u oblasti ekologije i energetikeReference

više od 30 godina iskustva u razvoju samogrejnih ekoloških kuća
10-ak izvedenih objekata po konceptu samogrejne eko-kuće sa zemljanom zaštitom i/ili primenom reflektujućih površina - realizovni i poljoprivredni objekti: plastenici sa reflektujućim površinama
ostvaren visok stepen energetske efikasnosti u praksi; uštede u grejanju do 85%, hlađenju 100%, osvetljenju oko 30%, uštede u građevinskom materijalu oko 10% u odnosu na klasičan stil gradnje
međunarodne i domaće nagrade i priznanja
patentom zaštićeno tehničko-tehnološko rešenje - prva patentna prijava 1977. poslednja 2007. godine
objavljene dve stručne knjige: "Solarne zemunice - dom budućnosti" (1983.) i "Ekološke kuće" (1991.) - rasprodate u više od 6.000 primeraka
objavljeno više naučnih i stručnih radova na temu samogrejne eko-kuće; učešće na međunarodnim konferencijama u Italiji 1995, 2010. i Japanu 1996.
koncept se izučava u okviru predmeta "Ekologija i građena sredina" na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i u okviru predmeta "Unutrašnje instalacije" na Visokoj građevinsko-geodetskoj školi u Beogradu
samogrejne kuće inspiracija i tema za brojne naučne, školske i studentske radove (seminarske, diplomske, master i magistarske radove) kao i za doktorske disertacije

 

Mediji o nama

 

Neko bi rekao da je nemoguće da zemunice budu u trendu, mada jedan od 110 patenata akademika Veljka Milkovića pokazuje suprotno. Samogrejna eko-kuća je solarna zemunica koja je osmišljena još 1979. godine, ali predstavlja dom budućnosti kojoj treba posvetiti veću pažnju.

 

Samogrejna ekološka kuća akademika i pronalazača Veljka Milkovića iz Novog Sada, predstavnik je Republike Srbije na izložbi najuspešnijih primera održive gradnje u Palati nacija u Ženevi.

 

Stanari ekološke kuće mogu da uštede oko 1.000 evra godišnje, a za 40 godina ona isplati samu sebe...

 

Prva novosadska eko-kuća zemunica korišćenjem solarne energije sama će sebe otplatiti... +

 

Inovacija Veljka Milkovića iz Novog Sada, koju je nagradila međunarodna fondacija "Enerdži glob", omogućava uštede u grejanju do 85 odsto, hlađenju 100 odsto, osvetljenju oko 30 odsto...

 

Novosađanin Veljko Milković dobio je nagradu Energy Globe za "Samogrejnu ekološku kuću", kao najbolju inovaciju iz Srbije u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije...

 

Solarna kuća koja štedi energiju! Dok početak grejne sezone za većinu domaćinstava znači udar na budžet sa kojim ne znaju kako da izađu na kraj, inženjer Aleksandar Nikolić spokojno dočekuje hladnije dane.

 

To je objekat visoke energetske efikasnosti, koji se greje pomoću sunčeve energije. Umesto krova ima zemljani omotač, koji zbog postojane temperature, obezbeđuje uštedu u grejanju do 85 odsto.

 

U Novom Sadu više od decenije postoje solarne zemunice - samogrejne ekološke kuće sa zemljanom zaštitom i reflektujućim površinama koje su u praksi potvrđene i koje ostvaruju uštede u grejanju do 85 procenata.

 

U gradu postoje samogrejne ekološke kuće sa zemljanom zaštitom umesto krova, koja zimi štiti od niskih, a leti od visokih temperatura...

 

Samogrejna ekološka kuća obezbeđuje uštedu u grejanju do 85 odsto, u osvetljenju oko 30 posto, a utrošak građevinskog materijala je manji za 18-40 procenata


Mediji o nama: Arhiva
 

 
VEMIRC - Biro za zelenu arhitekturu i zdravo stanovanje
Razvoj i projektovanje samogrejnih naselja, ekoloških kuća budućnosti, maksimalne ugodnosti uz maksimalno iskorišćenje alternativnih izvora energije i maksimalne energetske efikasnosti uz zdrav i bezbedan život u skladu s prirodom.
zelena gradnja, pasivna solarna arhitektura, ekološke kuće, solarne kuće, niskoenergetski objekti, energetski efikasne zgrade, štedljive kuće, zdravo stanovanje, energetska efikasnost u zgradarstvu, obnovljivi izvori energije