Novi turistički potencijali

Samogrejna eko-kuća – ekskluzivni
turističko-ugostiteljski objekat


Vaš dom budućnosti

Kuća bez klime i računa za grejanje

Leti hladno, zimi toplo

Uštede u grejanju do 85%, hlađenju 100%, osvetljenju oko 30%

Zimi toplo bez grejanja

Najbolji primer energetske efikasnosti u praksi

Energy Globe Award

Samogrejna eko-kuća nacionalni pobednik za Republiku Srbiju za 2010. godinu

Svetski Dan Habitata

Samogrejne kuće predstavnik Republike Srbije na izložbi "Building the Future We Want"


Prednosti samogrejne eko-kuće
U Š T E D E  U  G R E J A N J U  D O  85%
U Š T E D E   U   H L A Đ E N J U   100%
U Š T E D E  U  O S V E T L J E N J U  O K O  30%
U Š T E D E  U  G R A Đ E V I N S K O M  M A T E R I J A L U  O K O 10%


Samogrejna ekološka kuća – Vaš topli dom


Samogrejna ekološka kuća kao visoko energetski efikasan građevinski objekat odlikuje se sledećim prednostima:

 
  • Ogromna ušteda energije za zagrevanje (85%), hlađenje (100%) i osvetljenje (30%)
 
  • 100% ekonomska isplativost (usled uštede energije u periodu od 40 godina)
 
  • Jeftinija gradnja (moguće uštede do 10% u odnosu na klasičnu kuću)
 
  • Niži troškovi održavanja objekta (do 10 puta manji u odnosu na klasične kuće)
 
  • Dugotrajnost stambenog objekta (300 godina - nekoliko puta duži životni vek objekta u odnosu na klasične kuće)
 
  • Zdrav i kvalitetan život (zaštita od buke, vibracija, spoljnjih elektro-magnetnih zračenja, okruženje zelenilom produžava životni vek stanara)
 
  • Bezbedan dom (velika sigurnost stanovanja u slučaju zemljotresa, olujnih vetrova pa i ratova)


Samogrejna ekološka kuća je jedina kuća kod koje se sa najmanje ulaganja ostvaruju najveće uštede energije!


Kalkulacija finansijske i energetske uštede - isplativost

Ako se izračunaju troškovi grejanja u zimskoj sezoni i hlađenja leti, u jednospratnoj stambenoj samogrejnoj ekološkoj kući površine 120 kvadratnih metara i u istoj takvoj klasičnoj kući, sa istom debljinom osnovne termo izolacije od 5 santimetara, zaključak je sledeći: godišnji utrošak energije za dogrevanje samogrejne kuće iznosi od 4.000 - 8.000 kWh, što je od dva i po do pet puta manje od utroška energije za grejanje ekvivalentne klasične kuće koja troši 20.000 kWh. Ako bismo u klasičnoj kući leti želeli da ostvarimo isti komfor kakav pruža samogrejna ekološka kuća, morali bismo za hlađenje da planiramo i godišnji trošak od 1.000 kWh. Prostom računicom dolazimo do toga da ukupna razlika utrošene energije u korist samogrejne ekološke kuće ide do 17.000 kWh godišnje. Ekvivalentna cena ovako ušteđene energije po sadašnjim vrednostima je oko 1.200 evra godišnje. Ušteda na ugradnji klima uređaja u poređenju sa samogrejnom eko-kućom u periodu od 40 godina je i do 4.000 evra, na godišnjem nivou ušteda iznosi još dodatnih 100 evra, što čini ukupno 1.300 evra godišnje uštede. To bi značilo da će u periodu od 40 godina, samogrejna eko-kuća sigurno uštedeti više od 52.000 evra, odnosno da će tada isplatiti samu sebe!


Direktne komparativne prednosti nad klasičnom kućom

Samogrejna ekološka kuća je samo po svojoj osnovnoj nameni slična klasičnoj kući. U skoro svemu ostalom, ona je suštinski različita i to prvenstveno zbog potpuno nove koncepcije grejanja prostorija putem pojačanog direktnog sunčevog zračenja. Sve ostale specifičnosti proizilaze iz osnovnog zahteva za maksimalnim iskorišćenjem i zadržavanjem besplatne sunčeve toplote. Iz ovog zahteva proizašla je i njena najvažnija karakteristika: da ovakva kuća po svom položaju mora da bude ukopana i zaštićena zemljom i svojom jedinom otvorenom stranom orijentisana strogo ka jugu radi maksimalnog zahvata sunčevog zračenja.

Prednosti samogrejne eko-kuće
Prednosti samogrejne eko-kuće - učitavanje...

Konstruktivne specifičnosti i prednosti samogrejne eko-kuće


Samogrejna eko-kuća ne zahteva nikakvu instalaciju etažnog grejanja, a samim tim ni pomoćne prostorije za kotao ili ogrev. Ušteda na svemu ovome je sigurno veća od 4.000 evra. Zbog orijentisanosti svih unutrašnjih prostorija ka suncu uz reflektujuće površine, ostvaruje se veća iskorišćenost dnevne svetlosti i ušteda u električnom osvetljenju od oko 30%, čime tokom svog veka samogrejna kuća na osvetljenju štedi više od 2.000 evra.
Površina fasade samogrejne kuće iznosi svega jednu desetinu površine klasične kuće. Troškovi malterisanja i održavanja fasade kod zemunice deset puta su niži jer je samo jedna strana, južna, izložena propadanju od erozije tj. vanjskim promenama, dok se na ostalim stranama postavlja samo hidroizolacija koja je stabilna jer je zaštićena slojem zemlje.
Zbog svog položaja u zemlji, samogrejna kuća ne zahteva nikakvu gromobransku instalaciju, kao ni oluke za odvođenje vode sa krova. Ušteda veća od 1.000 evra.
Nema smrzavanja unutrašnjih vodovodnih instalacija, pri niskim temperaturama u zimskom periodu, zbog konstante temperature u objektu od min. +12°C stepeni tokom čitave godine.
Tu su i prednosti koje je teško iskazati novcem: uspešno rešen problem buke i vibracija za razliku od lakih konstrukcija i zidova gde se sve čuje - to znači da je boravak u ovom prostoru izuzetno prijatan, zatim velika sigurnost stanovanja u slučaju zemljotresa, olujnih vetrova pa i ratova, a samogrejna kuća je jedina kuća u kojoj nema košave, severca, pa čak ni promaje. Kao objekat u vanrednim uslovima ima niz prednosti: ne vidi sе iz vazduha (čak i za infracrvene detektore), pruža sigurnu zaštitu i sklonište čak i u najhladnijim predelima. Takođe, samogrejna eko-kuća je i niskopožarni objekat zbog nemogućnosti prenošenja požara.


Sve ove nabrojane specifičnosti samogrejne ekološke kuće, mogu se direktno kompenzovati sa poznatim manama svake klasične kuće. Na osnovu prethodno izloženih prednosti samogrejne eko-kuće, jasno se vidi da je ona u svakom pogledu ekonomičnija od bilo koje kuće. Posebno treba istaći njenu 100% ekonomsku isplativost, koja je rezultat ostvarene uštede u grejanju u periodu od 40 godina. Ovo znači i da će samogrejna ekološka kuća u toku svog procenjenog veka trajanja od 300 godina, isplatiti sebe i do 7,5 puta, što je stavlja u sam vrh svetskih dostignuća.


Konstruktivne specifičnosti samogrejne ekološke kuće

Samogrejna ekološka kuća ima umesto klasičnog krova zemljanu zaštitu koja štiti objekat od niskih zimskih i letnjih visokih temperatura, a pored toga zidovi su zaštićeni od erozije.
Presek i osnova samogrejne eko-kuće
Samogrejna eko-kuća nema klasičan temelj, ali zato ima višenamensku temeljnu ploču. U odnosu na klasičnu kuću, nema skupu krovnu konstrukciju, ali zato ima vodonepropusnu armirano betonsku krovnu ploču, sa zaštitnim slojem zemlje. Samogrejna kuća nema oluke, ali ima travnjak na krovu i obodu kuće. Troškovi održavanja travnjaka su mali u odnosu na troškove održavanja i zamene oluka.
Trošak održavanja i zamene reflektujućih površina (alum. folije) može se porediti sa održavanjem grejnih tela i instalacija za grejanje u klasičnoj kući. Izgradnja jedinstvene armirano-betonske nadstrešnice, koja je ujedno i gornja reflektujuća površina, svakako je jeftinija od izgradnje četiri klasične nadstrešnice kod obične kuće. Kod samogrejne kuće, donje reflektujuće površine imaju i ulogu zaštitnog kapka, a po ceni su daleko jeftinije od klasičnih roletni ili šalukatri na običnoj kući.
Investicija za kupovinu nešto većeg placa koji zahteva samogrejna eko-kuća, može se kompenzovati sa višegodišnjim prihodima od poljoprivrede sa tog istog placa. Na primer od voćnjaka, bašte, plastenika ili parka-rasadnika iza samogrejne kuće.
Pored klasičnih zidova od blokova, opeka, kamenih blokova (autor je prvu kuću napravio i od drveta), spoljni zidovi samogrejne ekološke kuće se mogu graditi i od vodonepropusnog betona što je za gradnju nešto sporije i komplikovanije, a i zahteva relativno skuplju oplatu za izlivanje betona. Ovako povećani troškovi gradnje zidova, mogu se u potpunosti opravdati sa četiri puta dužom trajnošću samogrejne kuće nego klasične kuće.

Samogrejnoj eko-kući za razliku od klasičnih kuća nisu potrebni krovna konstrukcija, crep, oluci, gromobranske instalacije, 3 spoljne fasade, duboki temelji, velika ostava za ogrev, znatne grejne instalacije, kotao, radijatori, rashladni sistemi i dr.

Razlika samogrejne i klasične kuće
Razlika samogrejne i klasične kuće - učitavanje...

Razlika između samogrejnih i klasičnih kuća


Ekološka gradnja i zdravo stanovanje

Samogrejna ekološka kuća s pravom nosi epitet ekološka jer je neutralna prema okolini: ne oduzima zelenu površinu (prekrivena je sa tri strane zemljanom zaštitom sa travnatim slojem), čak je i povećana jer se formira mali brežuljak gde je zasađena trava ili pak neko lekovito bilje; ne zagađuje životnu sredinu, jer ne troši gorivo za ogrev, ne vrši se seča drveća radi ogreva, ima manje snabdevačkih potreba (transport ogreva u znatnoj količini kao kod klasičnih kuća) itd. Samogrejna eko-kuća je najpogodnija prema zdravom životu stanara jer ima minimum instalacija i grejnih tela te je bitno smanjena opasnost od požara. Pored toga niskoinstalisani objekti omogućavaju zdraviji život.

Kao dugotrajan stambeni objekat sa 10 puta nižim troškovima održavanja i nekoliko puta dužim životnim vekom objekta u odnosu na klasične kuće, ova kuća ima i prirodan omotač, jer zemljani sloj štiti od spoljnih elektro-magnetnih zračenja, buke i vibracija, a okruženje zelenilom produžava životni vek stanara (zbog povećanje količine kiseonika) pružajući tako zdrav i bezbedan život uz veliku sigurnost stanovanja u slučaju zemljotresa, olujnih vetrova pa i ratova.

Samogrejna ekološka kuća je prostran, osvetljen, udoban, prijatan i topao dom koji maksimalno koristi alternativne izvore energije – Vaš pravi dom budućnosti!

Povratak

 
 
VEMIRC - Biro za zelenu arhitekturu i zdravo stanovanje
Razvoj i projektovanje samogrejnih naselja, ekoloških kuća budućnosti, maksimalne ugodnosti uz maksimalno iskorišćenje alternativnih izvora energije i maksimalne energetske efikasnosti uz zdrav i bezbedan život u skladu s prirodom.
zelena gradnja, pasivna solarna arhitektura, ekološke kuće, solarne kuće, niskoenergetski objekti, energetski efikasne zgrade, štedljive kuće, zdravo stanovanje, energetska efikasnost u zgradarstvu, obnovljivi izvori energije