Novi turistički potencijali

Samogrejna eko-kuća – ekskluzivni
turističko-ugostiteljski objekat


Vaš dom budućnosti

Kuća bez klime i računa za grejanje

Leti hladno, zimi toplo

Uštede u grejanju do 85%, hlađenju 100%, osvetljenju oko 30%

Zimi toplo bez grejanja

Najbolji primer energetske efikasnosti u praksi

Energy Globe Award

Samogrejna eko-kuća nacionalni pobednik za Republiku Srbiju za 2010. godinu

Svetski Dan Habitata

Samogrejne kuće predstavnik Republike Srbije na izložbi "Building the Future We Want"


Primena koncepta samogrejnih eko-kuća

Koncept samogrejne eko-kuće Veljka Milkovića moguće je primeniti u svim oblastima visokogradnje počevši od, u praksi potvrđenih, stambenih objekata preko poslovnih i poljoprivrednih objekata koji imaju manju potrebu za energentima pa sve do formiranja energetski nezavisnih eko-naselja i autonomnih stambenih kompleksa.
Ovakvi niskoenergetski objekti, zahvaljujući svojoj autonomnosti, omogućavaju naseljavanje krajeva sa nepovoljnom temperaturom i time ublažavaju problem prenaseljenosti. Zbog rešenog zagrevanja mogu se graditi i u krajnje nepristupačnim predelima.
Po sličnom principu predlaže se izgradnja poslovnih i poljoprivrednih objekata koji mogu biti i turistička atrakcija, jer su u velikoj meri autonomni i neutralni prema okolini. Primenom koncepta samogrejne eko-kuće u industriji i poljoprivredi značajno se štedi prililkom zagrevanja i hlađenja objekta i ostaju korisne obradive površine.
Spajanjem samogrejnih kuća u niz ili pogodnim korišćenjem brdovitih terena i stvaranjem ulica postoji mogućnost obrazovanja urbanih naselja veće gustine.

Stambeni objekti

Jednoporodično stanovanje: stambene kuće, vikendice, letnje kuće, luksuzne vile, ekskluzivne stambene rezidencije...

Samogrejna eko-kuća kao stambeni objekat
Samogrejna eko-kuća kao stambeni objekat - učitavanje...

Samogrejna eko-kuća kao prizemni stambeni objekatSamogrejna eko-kuća kao stambeni objekat
Samogrejna eko-kuća kao stambeni objekat - učitavanje...

Samogrejna eko-kuća kao prizemni stambeni objekat

Samogrejna eko-kuća kao stambeni objekat
Samogrejna eko-kuća kao stambeni objekat - učitavanje...

Samogrejna eko-kuća kao prizemni stambeni objekat

Samogrejna eko-kuća kao stambeni objekat
Samogrejna eko-kuća kao stambeni objekat - učitavanje...

Samogrejna eko-kuća kao prizemni stambeni objekat

Samogrejna eko-kuća kao stambeni objekat
Samogrejna eko-kuća kao stambeni objekat - učitavanje...

Samogrejna eko-kuća kao ekskluzivni spratni stambeni objekatSamogrejna eko-kuća kao stambeni objekat
Samogrejna eko-kuća kao stambeni objekat - učitavanje...

Samogrejna eko-kuća kao ekskluzivni spratni stambeni objekat

Samogrejna eko-kuća kao stambeni objekat
Samogrejna eko-kuća kao stambeni objekat - učitavanje...

Samogrejna eko-kuća kao ekskluzivni spratni stambeni objekat

Samogrejna eko-kuća kao stambeni objekat
Samogrejna eko-kuća kao stambeni objekat - učitavanje...

Samogrejna eko-kuća kao ekskluzivni spratni stambeni objekat

Poslovni objekti

Primenom koncepta samogrejne eko-kuće u industriji i privredi značajno se štedi prililkom zagrevanja i hlađenja objekta i ostaju korisne obradive površine. Izgradnjom niza poslovnih objekata različitih namena (ugostiteljski, turistički, javni objekti) u društvu bi se povećala ekološka svesta, razvilo energetski odgovornog ponašanja i povećala upotreba obnovljivih i čistih izvora energije. Ovakvi poslovni objekti bi svojom neobičnom arhitekturom, ekološkim značajem i atraktivnošću privlačile pažnju i plenile turiste, istraživače, posetioce itd.
Samogrejni poslovni objekti mogu biti i turistička atrakcija, jer su u velikoj meri autonomni i neutralni prema okolini. Ovakav neobičan objekat sam po sebi skreće pažnju i izaziva radoznalost, što bi doprinelo prometu npr. jednog ovakvog ugostiteljsko-turističkog objekta.
Primena
: ugostiteljski objekti (kafić, poslastičarnica, restoran), hotelsko-turistički objekti (hoteli, moteli, apartmansko naselje, etno kuća, etno turističko naselje, turističko-informativni centar), javni objekti (centar za promociju i edukaciju o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije, sedišta lokalnih službi nadležnih za poslove zaštite životne sredine, energetike, energetske efikasnosti), objekti u zaštićenim područjima prirode (planinarski domovi, vizitorski centri, objekti gorske i šumarske službe, zimovnici za životinje, parkovske čuvarsko-tehničke kućice, javni toalet), smeštajni i drugi objekti u sportsko-rekreativnim centrima, centrima socijalne zaštite i staranja (okruženje zelenilom produžava životni vek stanara), obrazovne ustanove, naučno-istraživački i povezani poslovni centri... detaljnije

Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat
Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat - učitavanje...

Samogrejna eko-kuća kao ekskluzivni turističko-ugostiteljski objekatSamogrejna eko-kuća kao poslovni objekat
Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat - učitavanje...

Samogrejna eko-kuća kao ekskluzivni turističko-ugostiteljski objekat

Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat
Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat - učitavanje...

Samogrejna eko-kuća kao ekskluzivni turističko-ugostiteljski objekat

Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat
Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat - učitavanje...

Samogrejna eko-kuća kao ekskluzivni turističko-ugostiteljski objekat

Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat
Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat - učitavanje...

Samogrejna eko-kuća kao ekskluzivni turističko-ugostiteljski objekat

Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat
Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat - učitavanje...

Samogrejna eko-kuća kao ekskluzivni turističko-ugostiteljski objekat

Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat
Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat - učitavanje...

Samogrejna eko-kuća kao ekskluzivni turističko-ugostiteljski objekat

Poljoprivredni objekti

Objekti sa zemljanom zaštitom i/ili reflektujućim površinama su posebno prihvatljivi za uzgoj svih vrsta domaćih životinja, a porastom temperature ležišta omogućuju se ogromne uštede u proizvodnji hrane. Staje za uzgoj domaćih životinja mogu se izgraditi po sličnom principu kao stambene samogrejne eko-kuće jer se povoljnijom temperaturom omogućuje znatno veća produktivnost u proizvodnji hrane. Objekte sa zemljanom zaštitom moguće je potpuno prilagoditi za uzgoj svih vrsta domaćih pa i drugih vrsta životinja i uz pomoć reflektujućih površina obezbediti besplatno (solarno) zagrevanje staja.
Primena: poljoprivredni eko-objekti - eko staje za sitne i krupne životinje; mala uzgajališta namenjena uzgoju živine, zečeva, pčela; uzgajališta gljiva, kalifornijskih glista i sl.; plastenici i staklenici sa reflektujućim površinama; sušare, ostave i magacini za hranu; kompletne farme, ekonomije i poljoprivredna gazdinstva sa objektima izvedenim po konceptu samogrejne eko-kuće; vinarija sa primenom reflektujućih površina...

Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat
Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat - učitavanje...

Samogrejna eko-kuća kao poljoprivredni eko-objekat: veliko uzgajalište za krupne životinje

Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat
Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat - učitavanje...

Samogrejna eko-kuća kao poljoprivredni eko-objekat sa trombeovim zidom ili zastorom: uzgajalište gljiva, kalifornijskih glista i sl.

Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat
Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat - učitavanje...

Samogrejna eko-kuća kao poljoprivredni eko-objekat: uzgajalište za sitne životinje u više nivoa

Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat
Samogrejna eko-kuća kao poslovni objekat - učitavanje...

Samogrejna eko-kuća kao poljoprivredni eko-objekat: staklenik ili plastenik sa reflektujućim površinama i zemljanom zaštitom

Adaptacija postojećih objekata

Pored izgradnje novih racionalnih samogrejnih objekata, ugradnja reflektujućih površina, ozelenjavanje putem puzavica kao i primena unutrašnje toplotne izolacije, može biti svrsishodna i kod postojećih stambenih, poslovnih i poljoprivrednih objekata. Puzavice mogu rasti uz zid ili uz mrežu koja je odvojena od zida, radi prijatnije mikroklime i produženog životnog veka stanara, što se potvrdilo posebno u Engleskoj. Statistike beleže za oko 30% duži životni vek ljudi koji su stanovali u ozelenjenim kućama zbog povećane količine kiseonika. Smatra se da su biljke uz objekat, doprinele zaštiti od štetnog zračenja kao i poboljšanju kvaliteta vazduha.
Povoljna mikro klima se postiže maksimalnim ozelenjavanjem po spoljašnjosti objekta, čime se ujedno ostvaruje i energetska ušteda. Tako u zimskom periodu zelenilo oko objekta ima ulogu krzna, a u letnjem periodu sprečava pregrevanje zidova. Predlaže se postavljanje toplotne izolacije bliže unutrašnjosti, jer se tako greje manja zapremina, a toplotna izolacija je sa minimalnom površinom. Koliko je moguće staklene površine orijentisati ka jugu, a uz prozore postaviti reflektujuće površine.
Primena: adaptirani građevinski, poslovni i stambeni objekti na bazi zelene i zemljane zaštite i reflektujućih površina, ozelenjavanje postojećih stambenih i poslovnih objekata, kuća, zgrada...

Adaptirani objekti
Adaptirani objekti - učitavanje...

Adaptacija postojećih objekata zelenilom i reflektujućim površinama

Adaptirani objekti
Adaptirani objekti - učitavanje...

Adaptacija postojećih objekata zelenilom i reflektujućim površinama - autor crteža prof. dr Slobodan Krnjetin

Mini naselja i stambeni kompleksi

Koncept samogrejne eko-kuće svoju punu afirmaciju doživljava na primeni višeporodičnog i kolektivnog stanovanja - kroz energetski nezavisno naselje sa samogrejnim kućama budućnosti, jer autonomna eko-naselja imaju znatne prednosti u odnosu na postojeća prigradska naselja.
Spajanjem samogrejnih kuća u niz ili pogodnim korišćenjem brdovitih terena i stvaranjem ulica postoji mogućnost obrazovanja urbanih naselja veće gustine. Ovakva niskoenergetska naselja, zahvaljujući svojoj visokoj autonomnosti, omogućavaju naseljavanje krajeva sa nepovoljnom temperaturom i time ublažavaju problem prenaseljenosti.
Primena: stambeni kompleksi, mini naselja, ekskluzivne stambene četvrti, rezidencijalni kompleks za zaposlene u blizini firmi, preduzeća i korporacija, novi ekološki grad, eko-selo, turistički kompleks i turističko naselje, planinski i zimski hotelski centar, informaciono-tehnološki (IT) park...

Naselje samogrejnih eko-kuća
Naselje samogrejnih eko-kuća - učitavanje...

Stambeni kompleks i naselje samogrejnih eko-kuća

 
VEMIRC - Biro za zelenu arhitekturu i zdravo stanovanje
Razvoj i projektovanje samogrejnih naselja, ekoloških kuća budućnosti, maksimalne ugodnosti uz maksimalno iskorišćenje alternativnih izvora energije i maksimalne energetske efikasnosti uz zdrav i bezbedan život u skladu s prirodom.
zelena gradnja, pasivna solarna arhitektura, ekološke kuće, solarne kuće, niskoenergetski objekti, energetski efikasne zgrade, štedljive kuće, zdravo stanovanje, energetska efikasnost u zgradarstvu, obnovljivi izvori energije