Vaš dom budućnosti

Kuća bez klime i računa za grejanje

Leti hladno, zimi toplo

Uštede u grejanju do 85%, hlađenju 100%, osvetljenju oko 30%

Zimi toplo bez grejanja

Najbolji primer energetske efikasnosti u praksi

Energetski razred A+

godišnja potrošnja energije 12 kWh/(m2a)


Zdrav i kvalitetan život

okruženje zelenilom produžava
životni vek stanara

Prostran, osvetljen, udoban i topao dom

Vaš pravi dom budućnosti


Novi turistički potencijali

Samogrejna eko-kuća – ekskluzivni
turističko-ugostiteljski objekat


Aktuelni projekti

Izgradnja javnog i promotivnog objekta

Projekat: "Samogrejna eko-kuća - Za naš ekološki svet budućnosti"

Praktično upoznavanje javnosti i građana sa jednim od najuspešnijih domaćih primera energetske efikasnosti u zgradarstvu putem izgradnje javnog i pokaznog samogrejnog eko objekta, otvorenog tipa na lako dostupnom i pristupačnom mestu, u cilju podizanja ekološke svesti, razvijanja energetski odgovornog ponašanja i promocije upotrebe obnovljivih i čistih izvora energije.

Opravdanost projekta: Svest o potrebi štednje energenata i podizanja energetske efikasnosti domova u kojima živimo je još daleko od prihvatljivog nivoa. Da bi se dostigli svetski standardi u ovoj oblasti i racionalno koristili energenti, potrebno je pre svega više raditi na promociji i edukaciji javnosti o održivim rešenjima u energetici, građevinarstvu i arhitekturi i na taj način povećavati svest kod ljudi o alternativnim izvorima energije i prihvatanju ekoloških i energetski efikasnijih načina gradnje.

Kao najbolji domaći primer energetske efikasnosti u zgradarstvu, koncept samogrejne ekološke kuće Veljka Milkovića privukao je pažnju medija, građana i stručne javnosti prethodnih godina te je poraslo je interesovanje i želja da se u neposrednom ličnom kontaktu zainteresovani upoznaju sa svim prednostima i karakteristikama ovakve ekološke gradnje.
Zato je upravo potrebna izgradnja pokazne i promotivne samogrejne kuće kao javnog objekta sa atraktivnim sadržajima, na lepoj i lako dostupnoj lokaciji u gradskoj sredini, koji će biti dostupan i otvoren u svakom trenutku i u kome će se građani i stručna javnost moći direktno upoznati i edukovati sa ovakvim načinom gradnje i življenja i kroz pozitivna iskustva boravka u njima uvideti sve prednosti i steći sve neophodne informacije o postignutim rezultatima energetske efikasnosti i primeni solarne energije u arhitekturi.

Funkcija i namena objekta: centar za promociju i edukaciju o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije, sedišta lokalnih službi nadležnih za poslove zaštite životne sredine, energetike, energetske efikasnosti, urbanizma, građevinarstva, istraživačko-inovacioni centar, turističko-informativni centar, ugostiteljski objekat (kafić, poslastičarnica), predškolska ustanova (zabavište), čuvarsko-tehnička kućica za park...

Mesto realizacije: Grad Novi Sad (ili druga lokalna samouprava) - lokacija: gradski park, javna ili druga slobodna površina u gradskoj sredini.

Predlozi konketnih projekata

   
  • Samogrejna eko-kuća kao poslovno sedište Agencije za energetiku Grada Novog Sada - Novi Sad Energie-Haus


  Novi Sad Energie-Haus

  Predlaže se da se za potrebe izgradnje poslovnog sedišta Agencije za energetiku Grada Novog Sada i Centra za promociju i edukaciju o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije - Novi Sad Energie-Haus prihvati arhitektonsko-građevinsko rešenje koncepta samogrejne eko-kuće kao najboljeg domaćeg primera energetske efikasnosti u zgradarstvu koji maksimalno koristi obnovljive izvore energije. Izgradnja ovakvog objekta pomoći će ostvarenje misije AENS-a da na svom ličnom primeru pokaže kako se racionalno odnositi prema izvorima energije uz maksimalnu energetsku efikasnost i u isto vreme odgovorno brinuti o životnoj sredini.

  Više informacija: izgradnja.samogrejnekuce.com

   
  • Samogrejna kuća kao kafe-poslastičarnica u Limanskom parku

  • Kafe-poslastičarnica u Limanskom parku
   Kafe-poslastičarnica u Limanskom parku - učitavanje...

   Samogrejna eko-kuća kao kafe-poslastičarnica u Limanskom parku :: rekonstrukcija by archverde | Marko Jovanović, dia


   Kafe-poslastičarnica u Limanskom parku
   Kafe-poslastičarnica u Limanskom parku - učitavanje...

   Samogrejna eko-kuća kao kafe-poslastičarnica u Limanskom parku :: rekonstrukcija by archverde | Marko Jovanović, dia

   Kafe-poslastičarnica u Limanskom parku
   Kafe-poslastičarnica u Limanskom parku - učitavanje...

   Samogrejna eko-kuća kao kafe-poslastičarnica u Limanskom parku :: rekonstrukcija by archverde | Marko Jovanović, dia  U skladu sa Planom detaljne regulacije Limana III u Novom Sadu (Službeni list Grada Novog Sada br. 19 od 26.07.2004. str. 533, 536, 540), predlaže se da se za potrebe izgradnje Ugostiteljskog objekta - kafe-poslastičarnice u Limanskom parku, predviđene u planu, prihvati arhitektonsko-građevinsko rešenje koncepta samogrejne eko-kuće koja bi se sa svojim zelenim travnatim krovom idealno uklopila u opis predviđenog objekta:

  Ugostiteljski objekat - poslastičarnica u Limanskom parku

  Ugostiteljski punkt čini manji, adekvatno arhitektonski oblikovan objekat poslastičarnice i kafea sa otvorenim korisnim prostorom terase. Ambijent može biti dopunjen pergolama obavijenim puzavicama, suncobranima i sl. U sastavu objekta treba da postoji telefonska govornica, javni toalet, sklonište. Drugu građevinsku celinu treba da predstavlja sanitarni čvor i objekat servisa održavanja parka. Arhitekturu i oblikovanje objekta podrediti javnoj nameni objekta i ambijentalnom okruženju (park). Na prostoru planirane poslastičarnice nalazi se vredna grupacija crnog jasena koju je potrebno uklopiti u rešenje. Savremeni arhitektonski izraz kod rešavanja je poželjan. Primena anahronih eklektičkih arhitektonskih elemenata nije dozvoljena. Primena betona na fasadi nije dozvoljena.
  Prostore letnjih bašti projektovati isključivo kao letnje bašte, bez mogućnosti zatvaranja i korišćenja u zimskom periodu. Objekat je planiran kao prizeman.

   


 


Vesti


Najave

Beograd, 25. jun 2013. od 12h
SAIN Edukativni centar, Kralja Milana 60

Seminar - poslovni forum:
Solarna energija od ideje do primene

Predavanje akademika Veljka Milkovića o solarnoj zemunici i rešenjima za iskorišćenje solarne energije

Prijavite sa za e-mail informator

Unesite Vaš e-mail:


Katalog projekata

Katalog projekata

Publikacije

Publikacije

Investitori

Investicioni projekti

Investicioni projekti

Projekti

Projekti

Projekti

 
VEMIRC - Biro za zelenu arhitekturu i zdravo stanovanje
Razvoj i projektovanje samogrejnih naselja, ekoloških kuća budućnosti, maksimalne ugodnosti uz maksimalno iskorišćenje alternativnih izvora energije i maksimalne energetske efikasnosti uz zdrav i bezbedan život u skladu s prirodom.
zelena gradnja, pasivna solarna arhitektura, ekološke kuće, solarne kuće, niskoenergetski objekti, energetski efikasne zgrade, štedljive kuće, zdravo stanovanje, energetska efikasnost u zgradarstvu, obnovljivi izvori energije