Novi turistički potencijali

Samogrejna eko-kuća – ekskluzivni
turističko-ugostiteljski objekat


Vaš dom budućnosti

Kuća bez klime i računa za grejanje

Leti hladno, zimi toplo

Uštede u grejanju do 85%, hlađenju 100%, osvetljenju oko 30%

Zimi toplo bez grejanja

Najbolji primer energetske efikasnosti u praksi

Energy Globe Award

Samogrejna eko-kuća nacionalni pobednik za Republiku Srbiju za 2010. godinu

Svetski Dan Habitata

Samogrejne kuće predstavnik Republike Srbije na izložbi "Building the Future We Want"


Investitori

VEMIRC - Biro za zelenu arhitekturu i akademik Veljko Milković, otvoreni su i voljni za saradnju sa svim partnerima dobre volje (privatnim i institucionalnim investitorima, kompanijama, fondovima, organizacijama, institucijama...) ka daljem razvoju koncepta samogrejnih eko-kuća i njihove dalje primene u svakodnevnom životu.

Akademik Veljko Milković, kao autor patenta samogrejne eko-kuće i VEMIRC - Biro za zelenu arhitekturu otvoreni su za sve predloge i inicijative od poslovnih partnera i investitora za obostrano korisna partnerstva i saradnju na daljem korišćenju velikog potencijala primene samogrejnih kuća.
Patentirana tehnologija gradnje samogrejnih eko-kuća je dostupna za licenciranje, zajednička ulaganja, javno-privatna partnerstva i druge forme investicija i obostrano korisnih partnerstava. Ako ste zainteresovani za poslovne i druge saradnje sa nama, molimo Vas da nas kontaktirate.

Zajedno za naš ekološki svet budućnosti!


VEMIRC i akademik Veljko Milković pozivaju privatne i druge investitore na izgradnju stambenih, turističkih, ugostiteljskih, poslovnih i poljoprivrednih objekata po konceptu samogrejne eko-kuće:


Predloženi projekti - izdvojeno

Eko selo - turističko naselje

Image

Pozivaju se zainteresovani investitori i biznismeni na izgradnju eko sela ili eko naselja sa nizom u praksi potvrđenih samogrejnih eko-kuća koje bi svojom neobičnom arhitekturom, ekološkim značajem i atraktivnošću privlačile pažnju i plenile turiste, istraživače, posetioce itd. Svaka kuća bi mogla imati drugačiji atraktivni sadržaj ili bi se moglo napraviti eko selo, etno centar (po uzoru na Drvengrad Emira Kusturice i druga etno sela i salaša po Vojvodini), hotelski kompleks, apartmansko naselje, edukativni centar (kao Petnica kod Valjeva), naučno-istraživački centar, informatičko-razvojni centar, likovna kolonija, centar starih zanata itd.

Kafić, poslastičarnica, restoran

Image

Neobičan objekat sam po sebi skreće pažnju i izaziva radoznalost, što bi doprinelo prometu ovakvog ugostiteljskog objekta kao kafića, poslastičarnice, restorana na atraktivnoj lokaciji u gradskoj sredini, turističkim centrima ili zelenim zonama (parkovi, kejovi i obale reka, jezera, odmarališta uz dečija igrališta, centre za rekreaciju i druge zelene zone). Ideja je proverena u praksi kroz veliko interesovanje za posete ovakvim stambenim objektima i podzemnim galerijama Petrovaradinske tvrđave. više prikaza

Izgradnja javnih promo objekata - Kuće energetike

Image

Poziv opštinama i gradovima u Srbiji za izgradnju javnih objekata po konceptu samogrejne eko-kuće: centri za promociju i edukaciju o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti; sedišta lokalnih službi nadležnih za poslove zaštite životne sredine, energetike, energetske efikanosti, urbanizma, građevinarstva; objekti u gradskim parkovima: sedište službe gradskog zelenila, čuvarsko-tehničke kućice za park, javni toalet; turističko-informativni centar, predškolske ustanove - zabavišta... više


Predlozi investicionih projekata
:

Stambenih objekti

   
  • jednoporodično stanovanje: stambene kuće, vikendice, letnje kuće, luksuzne vile, eksluzivne stambene rezidencije...
   
  • višeporodično i kolektivno stanovanje: stambeni kompleksi, mini naselja, ekskluzivne stambene četvrti, rezidencijalni kompleks za zaposlene u blizini firmi, preduzeća i korporacija, novi ekološki grad, eko-selo...

  Poslovni objekti

   
  • Turističko-ugostiteljski objekti:
   
  • Kafić, poslastičarnica, restoran, klub...
   
  • Turističko-informativni centar, suvernirnica, biletarnica...
   
  • Smestajni kapaciteti: hoteli, moteli, apartmansko naselje, konaci, prenoćišta...
   
  • Eko-selo, etno kuća, salaš, etno turističko naselje, apartmansko naselje, turistički centar, turističko-hotelski kompleks po uzoru na uspešne projekte:
   
   
   
   
   

   
  • Javni objekti:
   
  • Centar za promociju i edukaciju o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije
   
  • Sedište lokalnih službi nadležnih za poslove zaštite životne sredine, energetike, energetske efikasnosti, građevinarstva, urbanizma...
   
  • Muzej, galerija...
   
  • Šalter sala informatike, pošte, banke...

   
  • Sportsko-rekreativni centri - sa smeštajnim i drugim objektima izvedenim po konceptu samogrejnih kuća:
   
  • Golf centar – golf tereni sa pratećim objektima izvedenim po konceptu samogrejne eko-kuće koji se sa svojom arhitekturom i travnatim krovom idealno uklapaju u prelipi prirodni ambijent golf terena
   
  • Sportski centri
   
  • Kompleksi bazena i akva parkovi sa pratećim smeštajnim objektima izvedenim po konceptu samogrejnih kuća: svlačionice, tehnički objekti...

   
  • Objekti socijalnog staranja i rehabilitacije: starački dom, gerontološki centar, rehabilitacioni centar, lečilište, banja - okruženje zelenilom produžava životni vek stanara.

   
  • Naučno-obrazovni i povezani poslovni centri:
   
  • Naučno-tehnološki park
   
  • Istraživački centar, inovacioni centar
   
  • Univerzitetski kampus sa pratećim rezidencijalnim objektima za smeštaj naučnika i istraživača po konceptu samogrejne eko-kuće
   
  • Informaciono-tehnološki (IT) park, informatički centri: data centri, farma servera (prednosti: prirodno rashlađeni uslovi sa konstatnom temperaturom bez utroška energije)
   
  • Obrazovne ustanove: zabavišta, vrtići, škole, edukativni centar, likovna kolonija, obrazovani centar po uzoru na istraživačku stanicu Petnica (okolina Valjeva, Srbija)

   
  • Poslovni i kancelarijski prostori za sedište kompanija, korporacija, institucija, organizacija, poslovni inkubator, centar starih zanata...

   
  • Objekti u zaštićenim područjima prirode - predlog da se ovakvi objekti izgrade u gradskim i nacionalnim parkovima i drugim zelenim zonama jer se svojom arhitekturom idealno uklapaju u zaštićena područja prirode pošto travnati sloj oko kuće ne oduzima zelenu površinu, čak je i povećava, i objekat je praktično nevidljiv sa 3 strane.
   
  • Planinarski domovi
   
  • Objekti gorske i šumarske službe
   
  • Objekti u nacionalnim parkovima: vizitorski centri, tehničko-čuvarske kućice, ostave za hranu za životinje, magacini, zimovnici za životinje...
   
  • Objekti u gradskim parkovima: sedište službe gradskog zelenila, čuvarsko-tehničke kućice za park, javni toalet...


  Poljoprivredni objekti

   
  • Farma, zadruga, ekonomija, poljoprivredno gazdinstvo sa objektima izvedenim po konceptu samogrejne eko-kuće. Prednosti: životinje u toplom manje jedu, prirodno čuvanje namirnice i hrane u prirodno rashlađenim uslovima sa konstatnom temperaturom bez utroška energije hlađenje.
   
  • Eko staje za držanje stoke i drugih krupnih životinja
   
  • Mala uzgajališta namenjena uzgoju živine, zečeva, pčela...
   
  • Uzgajališta gljiva, kalifornijskih glista, bukovače i sl.
   
  • Sušare, ostave i magacini za hranu
   
   

 
 
VEMIRC - Biro za zelenu arhitekturu i zdravo stanovanje
Razvoj i projektovanje samogrejnih naselja, ekoloških kuća budućnosti, maksimalne ugodnosti uz maksimalno iskorišćenje alternativnih izvora energije i maksimalne energetske efikasnosti uz zdrav i bezbedan život u skladu s prirodom.
zelena gradnja, pasivna solarna arhitektura, ekološke kuće, solarne kuće, niskoenergetski objekti, energetski efikasne zgrade, štedljive kuće, zdravo stanovanje, energetska efikasnost u zgradarstvu, obnovljivi izvori energije