Novi turistički potencijali

Samogrejna eko-kuća – ekskluzivni
turističko-ugostiteljski objekat


Vaš dom budućnosti

Kuća bez klime i računa za grejanje

Leti hladno, zimi toplo

Uštede u grejanju do 85%, hlađenju 100%, osvetljenju oko 30%

Zimi toplo bez grejanja

Najbolji primer energetske efikasnosti u praksi

Energy Globe Award

Samogrejna eko-kuća nacionalni pobednik za Republiku Srbiju za 2010. godinu

Svetski Dan Habitata

Samogrejne kuće predstavnik Republike Srbije na izložbi "Building the Future We Want"


Usluge

VEMIRC - Biro za zelenu arhitekturu, u saradnji sa spoljnim saradnicima i partnerima, nudi lepezu usluga na polju inženjeringa i tehničkog savetovanja kod primene koncepta samogrejnih eko-kuća.

Projektovanje i inženjering

Izrada kompletne projektno-tehničke dokumentacije za gradnju svih vrsta objekata baziranih na primeni koncepta samogrejenih kuća:

 
 • stambeni objekti
 
 • stambeno-poslovni objekti
 
 • poslovni objekti
 
 • poljoprivredni objekti
 
 • adaptacija postojećih objekata
 
 • mini naselja i stambeni kompleksi


VEMIRC - Biro za zelenu arhitekturu, u saradnji sa projektantskim kućama, nudi kompletna projektna rešenja koja uključuju projektnu dokumentaciju za sve faze izgradnje:

 
 • Arhitektonsko-građevinski projekte
 
 • Projekte konstrukcija
 
 • Projekte instalacija vodovoda, kanalizacije, hidrantskih protivpožarnih mreža, tretmana i odvođenja otpadnih voda
 
 • Projekte električnih instalacija jake i slabe struje, sistema dojave požara
 
 • Projekte mašinskih instalacija sistema za dogrevanje i ventilaciju
 
 • Projekte konstrukcije i nivelacije prilaznih puteva i manipulativnih platoa
 
 • Projekte protivpožarne zaštite
 
 • Urbanističke projekte za izgradnju i urbanističke projekte za parcelaciju
 
 • Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
 
 • Tehnička kontrola projektne dokumentacije

 

Konsalting i menadžment

Konsultantske usluge investitorima u vidu tehničkog savetovanja i direktnog angažovanja oko pripreme i analize investicionih projekata:

 
 • Konsalting na polju energetske efikasnosti u zgradarstvu i održive gradnje
 
 • Razvijanje ideje investicionog projekta
 
 • Predinvesticione studije: prethodna studija opravdanosti
 
 • Analiza i ispitivanje tehničke izvodljivosti gradnje na predmetnoj lokaciji; prikupljanje informacija i analiza lokacije za gradnju, konsalting na odabiru placa za gradnju...
 
 • Planiranje i procena troškova i vrednosti investicionih projekata
 
 • Pripremni radovi: izrada geotehničkog i geomehaničkog elaborata
 
 • Izrada elaborata energetske efikasnosti (energetski pasoš)
 
 • Konsultantski poslovi na polju pravno-tehničke regulative
 
 • Prevođenje i prilagođavanje projektno-tehničke dokumentacije inostranim propisima
 
 • Izrada tehničkih izveštaja i stručnih veštačenja
 
 • Usluge tehničkog savetovanja
 
 • Ostale usluge

 

Projektni menadžment

Sve prateće aktivnosti vezane za proces investicione izgradnje i upravljanje projektima:

 
 • Vođenje projekta izgradnje - upravljanje projektom
 
 • Koordinacija procesa projektovanja
 
 • Koordinacija prethodnih radova: geološki istražni radovi - geotehničko ispitivanje i istraživanje, geodetska merenja
 
 • Usluge prikupljanja i ishodovanja pravno-tehničke dokumentacije za gradnju i konsultanski poslovi na polju pravno-tehničke regulative
 
 • Izrada licitacionih elaborata i tenderske dokumentacije
 
 • Selekcija i odabir ponuda za izvođenje radova
 
 • Selekcija i odabir ponuda materijala za gradnju i dodatne opreme
 
 • Praćenje progresa, produktivnosti i troškova
 
 • Praćenje i kontrola izmena projekta
 
 • Direktni nadzor
 
 • Stručni nadzor nad izvođenjem radova
 
 • Praćenje gradilišta
 
 • Usluge tehničkog savetovanja
 
 • Ostale usluge

 

Enterijer i eksterijer

Oblikovanje i izrada rešenja uređenja unutrašnjosti i spoljašnosti objekata:

 
 • Dizajn i uređenje enterijera
 
 • Uređenje eksterijera: horikulturno uređenje
 
 • Projektovanje i izvođenje sistema kućne automatike "pametna kuća" za upravljanje i racionalizaciju potrošnje energije: kontrola rasvete i osvetljenja, kontrola sistema za dogrevanje, kontrola zagrevanja trotoara, parkinga, upravljanje zalivnim sistemom, kontrola ulaza i garažnih vrata, elektronski i video nadzor, alarmni sistem, kontrola uređaja, kontrola roletni, tendi, reflektujućih površina...

 

Dizajn i grafička dokumentacija

Dizajn i izrada grafičkog dela projektno-tehničke dokumentacije, idejnih rešenja i multimedijalnih prezentacija projekata:

 
 • Digitalne vizualizacije u arhitekturi (3D modeli, renderi, 2D i 3D fotomontaže, rekonstrukcije, animacije, simulacije)
 
 • Dizajn i izrada internet prezentacija, video prezentacija projekata, štampanih medija (kataloga, brošura...) i drugog promotivnog materijala
 
 • Izrada nacrta i idejnih rešenja objekata, skice, 3D osnove...
 
 • Izrada maketa i modela
 
 • Izrada grafičkog dela projektno-tehničke dokumentacije: izrada predloga situacionih urbanističko-arhitektonskih rešenja; izrada idejnih arhitektonskih rešenja svih vrsta objekata; razrada arhitektonskih projekata do nivoa izvođačkih detalja; razrada projekata konstrukcije i izrada detalja armature, oplate, čelika...


Povratak

 
 
VEMIRC - Biro za zelenu arhitekturu i zdravo stanovanje
Razvoj i projektovanje samogrejnih naselja, ekoloških kuća budućnosti, maksimalne ugodnosti uz maksimalno iskorišćenje alternativnih izvora energije i maksimalne energetske efikasnosti uz zdrav i bezbedan život u skladu s prirodom.
zelena gradnja, pasivna solarna arhitektura, ekološke kuće, solarne kuće, niskoenergetski objekti, energetski efikasne zgrade, štedljive kuće, zdravo stanovanje, energetska efikasnost u zgradarstvu, obnovljivi izvori energije